Belediye Başkanı
Halil AYHAN
Belediyemiz
Site İstatistikleri
Online2 ziyaretçi var.
Bugün Tekil78 kişi ziyaret etti.
Dün Tekil193 kişi ziyaret etti.
Toplam380398 kişi ziyaret etti.
IP54.81.209.0 
ANASAYFA » Belediye Duyuruları » Hizmet Standartları

GÜNEY BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Yapı Kullanım İzin Belgesi

1-Toprak vizesi

2-Temel Vizesi

3-SSK’dan İlişiksiz Belgesi

4-İş Bitirme Tutanağı

5-Harç ve ücretler

6-İskan Dilekçesi

1 HAFTA

2-

Nikah İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı

2-Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfustan)

3-Fotoğraf (5’er Adet)

4-Sağlık Raporu

5-İzin Belgesi

1 GÜN

3-

İhale İşlemleri

4734 Sayılı İhale Kanunu maddeleri gereğince istenilen evraklar tanzim edilerek ihaleye çıkartılır

21 GÜN

4-

Gelir Tahsilatı İşlemleri

Tahakkuka bağlı işlemler tahakkuk istenilerek gelir tahsil edilir.

1 GÜN

5-

Giderlerin Ödenmesi,

 

1-Fatura

2-Ödeme Emri

3-Teklif

4-Piyasa Araştırma Raporu

5-Talep Müzakeresi

6-Onay

7-Dekont

 

1 HAFTA

6-

Yapı Ruhsatının Verilmesi

Yapı Denetim Belgeleri. Yapıya ilişkin bilgi formu(Aslı),Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi, Yapı denetim hizmet sözleşmesi, Denetçi İkametgahları Müteahhit belgeleri (Ticaret odası belgeleri, İmza beyannamesi, Sicil gazetesi, Müteahhit taahhütnamesi, Vergi Levhası fotokopisi, Mal sahibi Müteahhit yapım Sözleşmesi, Şantiye Şefi Taahhütnamesi, Müteahhit Şantiye Şefi Sözleşmesi. İmar Durumu:1 Yıl içinde alınmış olacak. Tapu takyidatlı 6 Ay geçmemiş. Proje Müellifleri Taahhütnameleri, Projeler.(Onaylı). Tuslu işlerde ayrıca fenni mesul taahhütnameleri

15 GÜN

7-

 

 

 

 

 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatı

1-Başvuru ve Beyan Formu.

 2-Adres Belgesi.

 3-Tapu Fotokopisi

 4-Binanın Yapı Kullanma İzin Belgesi.

 5-Kira Sözleşmesi Noterde Yazılacak.

 6-Yangın önleminin/Raporunun Alındığını gösterir Belge

7-Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi

8-Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi

9-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi.

10-Adli Sicil Belgesi

11-Eğer şirketse imza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirket Ana Sözleşmesi Fotokopileri

12-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

 13-İşyerinin Yönetmelikte Belirtilen Eğitim Yerleri ve Yanıcı-Patlayıcı Maddelerin Satıldığı Yerlere Uzaklık Mesafelerinin Sağlanması

 14-Maliye Yoklama Fişi.

15-Sosyal Güvenlik Kurumu Beyan Formu.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gereği Belirtilen Süreler Esastır.

8-

2. ve 3.  Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1-Dilekçe (Form)

2-İskan Ruhsatı(Yapı Kullanma İzni) Belediye

3-Yerleşim Planı (1/1000 ölçekli onaylı) makine ve aletleri(iş yeri sahibi)

4-İtfaiye Müdürlüğünden yangın ve patlamaya karşı rapor. Ayrıca yangın söndürme cihazının faturası

5-İlgili mimar görüşü(Belediye veya Bayındırlıktan)Belediye

6-Beyanname (İşyeri sahibi)

7-İş akım şeması ve açıklamalı rapor (işyeri sahibi getirecek)

8-Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler

9-ÇED raporu (drenaj ve emilsiyon izni belgesi)

10-Sorumlu müdürlük sözleşmesi diploması(noterden onaylı)

11-İşyeri Tapusu

12-Aydın bölge çalışma müdürlüğünden İŞLETME BELGESİ (işyeri sahibi)

13-Çevre sağlığı değerlendirme raporu

14-Ustalık Belgesi

15-Yer seçimi ve tesis kurmak izni için gerekli bilgi ve belgeleri

16Açılma izni için gerekli bilgi ve belgeler

17-Sağlık koruma bandı için vaziyet planı

18-Sağlık Raporu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gereği Belirtilen Süreler Esastır

9-

Emlak Bildirim Kaydı

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Örneği

 3-imzalı beyan formu

 4-iskan Ruhsatı Örneği

15 DK

10-

İmar Durumunun Verilmesi

1-Tapu Fotokopisi,

2- Çap fotokopisi.

3- Makbuz

5 gün

11-

Yapı Ruhsatı Eki Projelerin Onaylanması

1-Tapu fotokopisi,2- Çap, 3-Roperli kroki, 4-plankote,5- yol kotu,6- kanal kotu, 7-Proje müellif taahhütnamesi,8-Bina aplikasyon krokisi; Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat ve Zemin etüdü projeleri

15 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Mür. Yeri : Yazı İşleri Md.                       İkinci Mür. Yeri: Belediye Bşk

İsim                 : Osman SAÇMAZ                   İsim                     : Halil AYHAN

Ünvan             :Yazı İşleri Müdür V.                Ünvan                : Belediye Baş.       

Adres                      :Tilkilik Mah. 5 Nolu Sok.        Adres :Til. Mah.5 Nolu Sok.                                                   No:2/1 GÜNEY/DENİZLİ             No:2/1 GÜNEY/DENİZLİ

Tel                           : (258) 451 2650                 Tel     : (258) 451 2010    

Faks                        :  (258) 451 2652                 Faks  : (258) 451 2652     

E Posta                   : osacmaz@guney.bel.tr.      E Posta: guneybld@hotmail.com